NAP (Normaal Amsterdams Peil)

Het (internationaal) verticaal referentievlak (EVRS)

http://laakland.nl/NAP%20zegel.jpg

De bescherming van de mens en zijn bezit tegen de gevaren van overstromingen is een taak van de Rijkswaterstaat die juist in ons land erg aanspreekt. Een groot deel van Nederland zou onder water staan als niet gezorgd zou zijn voor waterkeringen van voldoende hoogte. Om te weten of de duinen en de dijken nog wel hoog genoeg zijn, moeten zowel de waterhoogte als de hoogte van het land regelmatig worden gemeten. Alle hoogten worden gemeten ten opzichte van hetzelfde niveau, het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Een NAP-hoogte van 0 meter is ongeveer gelijk aan gemiddeld zeeniveau.

Behalve voor bescherming tegen overstromingen, wordt het NAP ook gebruikt voor waterbeheer in algemene zin, bij civieltechnische werken, en bij de bestudering van bodembeweging.

Wilt U wat weten hoe de mens in de loop van de geschiedenis zijn plaats op aarde bepaald heeft door het verrichten van metingen, waarbij  het instrumentarium van de landmeter van essentieel belang is, alsmede over het NAP, dan zal het volgende artikel (in pdf) U natuurlijk interesseren.

NAP, het (internationaal) verticaal referentievlak (EVRS) 

http://laakland.nl/300%20NAP.jpg

 

adminNAP