(Rijks)waterstaatszorg

Op de landelijke tentoonstelling Deltafila 2007 in Sommelsdijk (27, 28 en 29 april 2007) heb ik voor de eerste keer met dit thema meegedaan in categorie 2, nadat ik in categorie 3 al goud had behaald.

Het behaalde resultaat op Deltafila 2007 was:     vermeil (72 punten)

Op de landelijke tentoonstelling Hertogpost 2010 (28, 29 en 30 mei 2010) heb ik opnieuw meegedaan.
Het behaalde resultaat was daar:
GOUD (80 punten)

 
Indien u interesse hebt in deze tentoonstellingscollectie, dan kunt voor het plan het volgende bestand openen:
 
Omdat mijn collectie uit vele bladen bestaat heb ik op deze site de hoofdstukken via afzonderlijk links beschikbaar gesteld:

1. Waterstaatszorg tot 1795, toen er centraal waterstaatsbestuur kwam.
met sub paragraaf:
1.1. De waterstaatkundige grondslag wordt gevormd.
1.2. De eerste bedijkingen in de Gouden Eeuw.
1.3. De beteugeling van de grote rivieren.

2. Zorg voor de veiligheid (droge voeten).
met sub paragraaf:
2.1. Droogmakerijen: met molens en gemalen nieuw land.
2.2. Bescherming tegen overstromingen van de rivieren.
2.3. Zuiderzeewerken: de afsluiting van het IJsselmeer.
2.4. Deltawerken: De Delta weer veilig!

3.  Zorg voor de bereikbaarheid van Nederland.
met sub paragraaf:
3.1. Landwegen, de transportroute over land.
3.2. Oeverbindingen, de kruising van land- en waterverbindingen.
3.3. Vaarwegen, de transportroute over het water.
3.4. Veilige verkeersafwikkeling op weg en water.

4.  Nederlands waterstaatszorg over de grenzen heen.
met sub paragraaf:
4.1. Waterstaatszorg in de (voormalige)
koloniën.
4.2. Partners bij de waterhuishouding.
4.3. Advisering en aanleg infrastructuur.

5.  Water als weermiddel.
met sub paragraaf:
5.1. Romeinen.
5.2. De (Oude) Hollandse Waterlinie.

adminWaterstaatszorg