Waterstaatszorg
De waterstaatszorg kan worden omschreven als “dat deel van de zorg van de overheid, dat betrekking heeft op de kering van water, de waterhuishouding (grond- en oppervlaktebeheer, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin) en de wegen (land- en vaarwegen) en dat als zodanig gericht is op de bewoonbaarheid en de bruikbaarheid van de bodem en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.”
In 1798 werd de dienst Rijkswaterstaat opgericht. Omdat de provinciale overheden en de waterschappen hun autonomie terugwilden, werd er bij de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden op aangedrongen de waterstaat weer aan de decentrale overheden over te laten. In 1819 werd daarom besloten de taken van Rijkswaterstaat te beperken tot de grote rivieren, de zeewering en de zeehavens. De waterschappen beheerden de regionale waterstaat. In de loop der tijd werd Rijkswaterstaat ook verantwoordelijk voor de aanleg van nieuwe rijks(vaar)wegen en voor het algemeen toezicht op de watervoorziening, inclusief de drinkwatervoorziening.
 
Dit thema is zeer breed.
 
In de komende periode zal ik verschillende thematisch filatelistische artikels opnemen, die betrekking hebben op waterstaatszorg in de breedste zin.
Het betreft:

 

adminWaterstaatszorg