THEMATISCHE FILATELIE WEBSITE

HENK VAN DE LAAK

 

Nieuw Suezkanaal met foute uitgifte postzegel.

Nieuw Suezkanaal
Op 5 augustus 2014 kondigde, voorzitter Mohab Marmish van de beheermaatschappij van het Suezkanaal (Suez Canal Autority) in Ismaila aan, dat Egypte plannen heeft voor een nieuw Suezkanaal. Dit plan zou naar schatting drie miljard euro gaan kosten en in vijf jaar te realiseren zijn. Het nieuwe kanaal, dat langs het al bestaande Suezkanaal moet komen te liggen, zou 72 kilometer lang worden. Het “eerste” Suezkanaal, dat op 17 november 1869 werd geopend, is 163 km lang, ligt op zeeniveau en heeft dus geen sluizen. Het grootste deel van het bestaande kanaal heeft eenrichtingsverkeer, maar er zijn vier zones met zes bypasses (totaal 80,5 km), waardoor scheepvaartverkeer in twee richtingen mogelijk is. 

Belangrijke vaarroute
Het Suezkanaal is een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld. Het biedt schepen sinds 1869 de mogelijkheid om veel kortere routes te nemen tussen Europa en Azië. Voor die tijd moesten schepen tussen de Atlantische Oceaan en de Indische Oceaan langs Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika varen. Jaarlijks gebruiken zo’n 20.000 schepen de kortere route door Egypte. Het huidige kanaal levert jaarlijks zo’n 3,7 miljard euro op voor Egypte; afhankelijk van de grootte moet een schip tot 600.000 euro betalen. Sinds 2010 heeft het huidige kanaal een diepte van 24 m, waardoor schepen met een maximale diepgang van 66 feet gebruik kunnen maken van deze vaarroute; dit komt overeen met maximaal 240.000 DWT. Het Suezkanaal is een belangrijke bron van inkomsten voor Egypte, dat sinds de opstand in 2011 te maken heeft met dalend toerisme en minder investeringen vanuit het buitenland.
Met de uitbreiding van het kanaal hoopt de Egyptische regering de inkomsten uit de vaarweg bijna te verdrievoudigen naar 10,5 miljard euro. Ook wil zij een gebied van 76 duizend vierkante kilometer bij het kanaal ontwikkelen tot een knooppunt voor industri
ële en logistieke bedrijven.

Extra inkomsten
De bedoeling van het plan is om de capaciteit van de belangrijke vaarroute te verbeteren en op die manier miljarden aan extra inkomsten te generen. Het nieuwe kanaal komt parallel te lopen aan het bestaande Suezkanaal, maar gaat anders dan het “hoofdkanaal” niet de Middellandse zee met de Rode Zee verbinden. Het is de bedoeling dat alleen op drukke plekken extra capaciteit komt. Zo wordt het bestaande kanaal op sommige plaatsen verbreed. Over een lengte van ca 35 kilometer (tussen km 58,200 en km 92,600) wordt daadwerkelijk een nieuw kanaal gegraven. Op die manier zouden meer schepen van het kanaal gebruik kunnen maken, omdat er op veel plekken nu alleen eenrichtingsverkeer mogelijk is. Verder wordt de passeertijd van het kanaal natuurlijk door deze plannen verkort. De wachttijd voor schepen om het kanaal door te varen, bedraagt nu elf uur en zou na de bouw van het nieuwe kanaal verminderd worden tot drie uur. Meer schepen betekent meer geld voor de Egyptische regering.

Uitvoering werken "Nieuw" Suezkanaal
Op 18 oktober 2014 is door de Egyptische premier Ibrahim Mahlab en Mohab Memish, het hoofd van de Suez Canal Autority, opdracht gegeven voor een van de grootste baggerprojecten van dit decennium voor een nieuw Suezkanaal.  Een eerste opdracht is gegeven aan een consortium  bestaande uit de Nederlandse bedrijven Boskalis en Van Oord, het Belgische Jan de Nul en de National Marine Dredging Compagny (NMDC) uit Abu Dhabi.  Met dit contract is een bedrag gemoeid van anderhalf miljard  dollar (bijna 1,2 miljard euro), dat gelijkelijk wordt verdeeld over alle vier bedrijven (375 miljoen dollar per bedrijf). Zij dragen zorg voor het baggeren van het parallelle gedeelte van het Suezkanaal en zullen ook een aantal bestaande secties van het kanaal uitdiepen en verbreden tot een diepte van 24 meter, waarvoor 180 miljoen kubieke meter zand zal worden weggehaald. Volgens de Nederlandse bedrijven zal dit werk merendeels uitgevoerd worden met behulp van 17 zogeheten "snijkopzuigers".
Daarnaast ontving een consortium van dochterbedrijf Dredging International van het Belgische baggerconcern DEME (75%) en het Amerikaanse Great Leake Dredge & Dock Compagny (25%) een contract voor 540 miljoen dollar (ruim 421 miljoen euro) om het zuidelijk deel van het Suezkanaal uit te diepen en te verbreden. Het project gaat  in week 43 van 2014 nog van start en moet al in augustus 2015 voltooid zijn. De Syez Canal Authority diept zelf het noordelijk deel van de nieuwe vaarroute uit. Het is verder aan Egypte om het terrein tot grondwaterniveau bloot te leggen, zodat de baggerschepen kunnen gaan baggeren.

Postzegels
Op 6 augustus 2014 bracht de Egyptische postdienst een nieuwe serie van drie postzegels uit ter herdenking van het 145-jarig bestaan van het Suezkanaal en het beoogde uitbreidingsplan (zie boven). De middelste zegel van het strookje toont een sluis, dat een flagrante fout is. Schepen, die gebruik maken van het Suezkanaal hoeven geen sluizen te passeren. Naar verwachting heeft de ontwerper gebruik gemaakt van een foto van het rivaliserende Panamakanaal, zoals mag blijken uit onderstaand postwaardestuk (Miafloressluizen, ingang van het kanaal aan de Stille Oceaan).Door de foute uitgifte was dit strookje van drie zegels over het Suezkanaal een gewild object, dat thans voor een behoorlijke vraagprijs op internet aangeboden wordt. De zegels zijn natuurlijk door de Egyptische postdienst uit de handel genomen en medio september 2014 vervangen door onderstaande nieuwe serie.